วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปโทรทัศน์ครู

เรื่อง  วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : ความพร้อมในการเรียนรู้ - KS1 Science : Ready to Learn

        ที่โรงเรียนฮิลลส์โลเวอร์ จัดบทเรียนเพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล ตระหนักถึงองค์ประกอบของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยใช้สื่อการสอนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมพร้อมเรียนรู้ หลังการเต้นแอโรบิก ชั้นเรียนก็เริ่มขึ้นเมื่อทุกคนร่วมกันสร้างแผนภาพความคิด แสดงเหตุผลที่มนุษย์ต้องการน้ำและอาหาร แล้วจึงพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของผักผลไม้ต่ออาหารสุขภาพ จากนั้น เด็กแต่ละคนจะได้เลือกผลไม้ที่ชอบจากผักผลไม้ตรงหน้า และวาดชนิดที่เลือกลงบนกระดาษโน้ตติดกาว สร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพบันทึกอันดับผลไม้ที่ชั้นเรียนชื่นชอบ เมื่อบทเรียนจบลง เด็กๆ จึงเข้าใจว่าการรับประทานผักผลไม้ ไม่ได้เพียงแค่ทำให้สุขภาพดีเท่านั้น แต่ยังช่วยเตรียมตัวพวกเขาให้พร้อมที่จะเรียนรู้อีกด้วย


เรื่อง คู่มือผู้ปกครอง : วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  - Parents' Guide : Primary Science

       คู่มือผู้ปกครอง จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเห็นว่าลูก ๆ ของเขากำลังเรียนอะไร และวิชาต่าง ๆ ได้ถูกนำมาสอนในห้องเรียนอย่างไรในทุกวันนี้ ในวีดีทัศน์ตอนนี้ ฟิโอน่า มิลล่า ผู้นำเสนอ นำคุณไปพบกับผู้ปกครอง 2 ท่านรวมทั้งแอนน์ โกลด์เวิร์ธตี้ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา เพื่อพูดคุยว่า วิชาต่าง ๆ ถูกนำมาสอนในโรงเรียนมัธยมอย่างไร พวกเขาดูรายการทีวีเพื่อการศึกษา เพื่อดูว่า วิทยาศาตร์ด้านศึกษาในระดับประถมศึกษาสร้างความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างไรบ้าง มีบางคำถามที่ถูกยกขึ้นมาอภิปรายในกลุ่ม อย่างเช่น ทำไมวิทยาศาสตร์ถึงเป็นสิ่งสำคัญ อะไรคือบทเรียนทีดีสำหรับเด็กนักเรียน คุณครูจะสามารถก้าวผ่านแนวทางที่ยากลำบากได้อย่างไร การมาเยี่ยมเยือนของนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรจะช่วยการเรียนในชั้นได้อย่างไร และอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด เพื่อที่จะสนับสนุนให้ลูกของคุณสนใจเรียนวิทยาศาสตร์

เรื่อง รายการหลอดทดลอง: คุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ - Science Tube : What Stuff Does
อ้างอิง : www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1827 

       สำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ และการนำวัสดุต่าง ๆ รอบตัวเรามาใช้ ช่วง ถนนสายขรุขระ เป็นการศึกษากระบวนการทำเหมืองหิน เริ่มตั้งแต่การระเบิดหินจากพื้นดิน ไปจนถึงการนำหินมาผสมกับยางมะตอยร้อน เพื่อใช้ทำถนน ช่วงธารน้ำแข็ง เป็นการศึกษาคุณสมบัติของน้ำ ขณะเป็นของเหลวและของแข็งเมื่อมีการหล่อแม่พิมพ์น้ำแข็ง นอกจากนี้ ติดตามดูว่าความร้อนสามารถเปลี่ยนน้ำแข็ง ให้กลายเป็นของเหลว และก๊าซได้อย่างไรในช่วงหลอมละลาย และช่วงวันฝนพรำนำคุณชมวงจรของน้ำ และการระเหยและการกลั่นตัวของน้ำ โดยนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน และภาพเคลื่อนไหว สุดท้าย ช่วงความเปลี่ยนแปลง สาธิตผลกระทบเมื่อบรรจุน้ำแข็งแห้งไว้ในบอลลูน และมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำบอลลูนใส่ลงในไนโตรเจนเหลว 

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 25 กันยายน 2555

ครั้งที่ 16

อาจารย์ให้เขียน ถึง การใช้ tablet ในเด็กชั้นประถมศึกษา และชั้นเด็กอนุบาล
ในด้าน ข้อดี และข้อจำกัด
โดยมีประเด็นหัวข้อ
 - เนื้อหาสาระ
 - ทักษะ
 - ชีวิตประจำวัน

ชี้แจงถึงสิ่งที่ควรมีอยู่ในblogger
ชี้แจงถึงการสอบปลายภาค (สอบในตาราง)

งานที่ได้รับมอบหมาย
การทดลองวิทยาศาสตร์ ให้จัดทำเป็นPower Point  ไลท์ ใส่แผ่น CD

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่ 18 กันยายน 2555

ครั้งที่ 15 

จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษม
ชื่อกิจกรรม  การเดินทางของเสียง

การทดลองเรื่องการเดินทางของเสียง
แนวคิด: เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดของเสียง

อุปกรณ์

1.แท่งไม้  
2.กระดาษ 
3.ขวดแก้ว 
4.ขวดพลาสติก
5.ใบไม้ 
6.ผ้า 
7.ก้อนหิน
8.กระป๋อง
9.ถุง
10.เหล็ก

ขั้นตอนการทดลอง

- ให้เด็กๆลองเคาะของแต่ละชิ้น แล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
- ให้เด็กยื่นห่างจากวัตถุประมาณ 1 เมตร แล้วลองให้เพื่อนเคาะแล้วฟังเสียง
   และให้เด็กบอกถึงความแตกต่าง
- ใช้คำถาม ถามเด็ก เสียงเกิดได้อย่างไร , เสียงเกิดจากอะไร

วันที่ 11 กันยายน 2555

ครั้งที่ 14 

ทบทวน
-วิเคราะห์หัวข้อวิชา
-ทักษะทางวิทยาศาสตร์

งานที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานกลุ่ม การทดลอง  แนวคิด
ชี้แนะ การไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาทิต
- ส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษม
อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรมว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
                    - 
การจัดสถานที่
                    - 
การเตรียมอุปกรณ์
                    - 
ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที
                    -  การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล 
        - อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger 
 -ให้ไปดูโทรทัศน์ครู แล้วสรุป ว่ามีอะไรบ้าง นำไปประยุกต์ในการสอนอย่างไร
                    - 
ลิงค์เพื่อนให้ครบ
                    - 
มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ
                    - 
ถ่ายรูปกิจกรรม  ทำเป็นสไลด์จะดีมาก
                    - 
ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ


วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่ 4 กันยายน 2555 (ต่อ)

ครั้งที่ 13 (ต่อ)

การทดลอง
ชื่อกิจกรรม  หลอดดูดมหัศจรรย์
แนวคิด  เมื่อดูดอากาศออกจากโหล อากาศจะถูกดึงเข้าไปแทนที่อีกหลอดที่มีลูกโป่งอยู่
วัสดุ อุปกรณ์
-หลอดดูด
-ลูกโป่ง
-ดินน้ำมัน
-หนังยาง
-ขวดโหลที่มีฝาปิด

วิธีทดลอง
1.นำฝาขวดโหลที่เตรียมไว้มาเจาะรู 2รูให้มีขนาดที่สามารถใส่หลอดเข้าไปได้


2.นำหลอดดูดมาใส่ในรูทั้ง2ที่เจาะไว้

3.ใช้ดินน้ำมันอุดบริเวณรูที่เจาะไว้ให้รอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในขวดโหลได้

4.นำลูกโป่งมาเสียบไว้กับหลอดดูด 1 หลอดแล้วใช้หนังยางมัดไว้ แต่ไม่ต้องมัดแน่นเกินไป แล้วปิดฝาขวดโหลให้แน่น


5.ให้ดูดหลอดฝั่งที่ไม่มีลูกโป่งอยู่ จากนั้นสังเกตผลการทดลอง จะเห็นว่าลูกโป่งจะค่อยๆพองขึ้น
สรุป  สาเหตุที่ลูกโป่งพองขึ้นได้เมื่อเราดูดหลอดนั้นเป็นเพราะ เมื่อเราดูดอากาศที่อยู่ในขวด อากาศภายในก็จะลดลง ทำให้แรงดันอากาศภายนอก สามารถดันเข้าไปในหลอดที่มีลูกโป่งอยู่ได้จึงทำให้ลูกโป่งพองขึ้น
การนำมาประยุกต์ใช้
 การสร้างบ้านสมัยก่อน  จะเลียนแบบนำวิธีการดังกล่าว มาทำเป็นช่องลมในการสร้างบ้าน

งานที่สั่ง
เสียง ลูกโป่ง,การเดินทางของเสียง,ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
การเปลี่ยนแปลง ปิ้ง/ย่าง ,นึ่ง/ต้ม ,ทอด
แม่เหล็ก ขั้วต่างดูด/ขั้วเหมือนผลัด ,ของเล่น ,ของเล่น
                              
แบ่งหัวข้อการทดลอง แล้วไปคิดชื่อกิจกรรม  แนวคิด วัสดุอุปกรณ์ วิธีทดลอง ตั้งคำถาม และสรุป เพื่อที่จะทำการสาธิต ที่โรงเรียนสาธิต วันที่ 18 ก.ย.