วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันที่ 4 กันยายน 2555 (ต่อ)

ครั้งที่ 13 (ต่อ)

การทดลอง
ชื่อกิจกรรม  หลอดดูดมหัศจรรย์
แนวคิด  เมื่อดูดอากาศออกจากโหล อากาศจะถูกดึงเข้าไปแทนที่อีกหลอดที่มีลูกโป่งอยู่
วัสดุ อุปกรณ์
-หลอดดูด
-ลูกโป่ง
-ดินน้ำมัน
-หนังยาง
-ขวดโหลที่มีฝาปิด

วิธีทดลอง
1.นำฝาขวดโหลที่เตรียมไว้มาเจาะรู 2รูให้มีขนาดที่สามารถใส่หลอดเข้าไปได้


2.นำหลอดดูดมาใส่ในรูทั้ง2ที่เจาะไว้

3.ใช้ดินน้ำมันอุดบริเวณรูที่เจาะไว้ให้รอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในขวดโหลได้

4.นำลูกโป่งมาเสียบไว้กับหลอดดูด 1 หลอดแล้วใช้หนังยางมัดไว้ แต่ไม่ต้องมัดแน่นเกินไป แล้วปิดฝาขวดโหลให้แน่น


5.ให้ดูดหลอดฝั่งที่ไม่มีลูกโป่งอยู่ จากนั้นสังเกตผลการทดลอง จะเห็นว่าลูกโป่งจะค่อยๆพองขึ้น
สรุป  สาเหตุที่ลูกโป่งพองขึ้นได้เมื่อเราดูดหลอดนั้นเป็นเพราะ เมื่อเราดูดอากาศที่อยู่ในขวด อากาศภายในก็จะลดลง ทำให้แรงดันอากาศภายนอก สามารถดันเข้าไปในหลอดที่มีลูกโป่งอยู่ได้จึงทำให้ลูกโป่งพองขึ้น
การนำมาประยุกต์ใช้
 การสร้างบ้านสมัยก่อน  จะเลียนแบบนำวิธีการดังกล่าว มาทำเป็นช่องลมในการสร้างบ้าน

งานที่สั่ง
เสียง ลูกโป่ง,การเดินทางของเสียง,ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
การเปลี่ยนแปลง ปิ้ง/ย่าง ,นึ่ง/ต้ม ,ทอด
แม่เหล็ก ขั้วต่างดูด/ขั้วเหมือนผลัด ,ของเล่น ,ของเล่น
                              
แบ่งหัวข้อการทดลอง แล้วไปคิดชื่อกิจกรรม  แนวคิด วัสดุอุปกรณ์ วิธีทดลอง ตั้งคำถาม และสรุป เพื่อที่จะทำการสาธิต ที่โรงเรียนสาธิต วันที่ 18 ก.ย.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น